Oferty zajęć

Harmonogram zajęć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Muszynie 
obowiązujący od dnia 01.09.2014

Sekcje Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Instruktor
Modelarstwo kosmiczne       16.30-18.15                  mgr M. Dymek
Modelarstwo lotnicze   16.00-18.30       mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo zdalnie sterowane 16.30-18.15         mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo lotniczo-kosmiczne       15.30-18.45   mgr A. Bartusiak
Modelarstwo redukcyjne 16.30-18.15         mgr M. Dymek
Malarstwo   16.00-18.15       mgr K. Tomasiak
Techniki różne       16.00-18.15   mgr K. Tomasiak
Zespół wokalno artystyczny     15.00-16.45     mgr A.Rucka

Ognisko prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
Głównymi formami zajęć są:
- zajęcia w pracowniach specjalistycznych w formie warsztatów
- plenery plastyczne i fotograficzne
- treningi modelarskie w plenerze
- imprezy masowe o zasięgu miejsko-gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (zawody modelarskie w różnych konkurencjach modeli, konkursy plastyczne, fotograficzne, komputerowe, spektakle teatrzyku dziecięcego)
- udział w licznych konkursach, zawodach modelarskich i innych imprezach szczebla powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego.